LIIKUNTAKOULUTUS.COM

photo

Ammattiurheilija

   

Ammattiurheilijan työ on rankkaa, niin henkisesti kuin fyysisestikin, ja ammattiin tähtäävältä odotetaan liikunnallisen lahjakkuuden, ja lajin perinpohjaisen hallinnan lisäksi hyvää terveyttä ja itsekurilla, ja kovalla työllä hankittua erinomaista kuntoa. Ammattiurheilijana menestymiseen tarvitaan lujia kilpailuhermoja sekä kehon ja mielen yhteistyön virheetöntä toimivuutta.

Työ ammattiurheilijana on kilpailemista muiden saman lajin edustajien kanssa. Ammattiurheilijan arki koostuu jokapäiväisestä harjoittelusta menestyksen takaamiseksi. Harjoituksia voi olla useita päivässä, joten ammatikseen urheilevalla ei jää aikaa muiden töiden tekoon.

Ammattiurheilijana tulet pääsääntöisesti tekemään töitä oman valmentajasi kanssa, jonka tehtävänä on ohjata kehitystäsi mahdollisimman suureen menestykseen. Valmentaja ohjaa harjoituksia tarkkaan laadittujen suunnitelmien ja ohjelmien avulla, jotta urheilijan on mahdollista keskittyä vain olennaiseen, eli itse urheilusuoritukseen. Työ vaatii, että omaat kurinalaisen luonteen ja pitkäjänteisyyttä. Kaikki osanottajat pyrkivät mahdollisimman korkeaan tulokseen, mutta vain voimakastahtoisin palkitaan.

Lue lisää liikuntakoulutuksista täältä!

Kommentteja: