LIIKUNTAKOULUTUS.COM

photo

Liikunnanopettaja

   

Liikunnanopettajat opettavat liikuntaa muun peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, urheiluopistoissa, liikuntaliitoissa ja seuroissa. Monissa oppilaitoksissa liikunnanopettajat opettavat myös muita liikuntaan liittyviä aineita kuten terveystietoa tai toimivat luokanopettajina.

Liikunnanopettajan työn tavoitteena on monipuolisesti herättää ja vahvistaa kiinnostusta liikuntaa kohtaan sekä auttaa oppilaita ymmärtämään liikunnan merkitys osana jokapäiväistä elämää.

Liikunnanopettajan tulee tuntea eri liikuntalajit hyvin sekä omata hyvät organisointi- ja vuorovaikutustaidot. Monipuolinen eri liikuntalajeihin perehtyminen ja oman aikansa seuraaminen ovat liikunnanopettajan työssä tärkeitä, jonka lisäksi hyvät ihmissuhdetaidot sekä kiinnostus urheilua kohtaan ovat myös tärkeitä. Liikunnanopettajan tulee pystyä välittämään oma kiinnostus ja eri lajien tuntemus oppilaille sekä pystyä herättämään oppilaiden kiinnostus urheilua kohtaan.

Liikuntaa pääaineenaan opettavaksi opettajaksi haluavalta edellytetään liikuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena liikuntapedagogiikka. Liikuntatieteiden tutkinnon voi suorittaa Jyväskylän yliopistossa.

Lue lisää liikunnanopettajan koulutuksista täältä!

Kommentteja: