LIIKUNTAKOULUTUS.COM

photo

Liikuntakoulutus ammattikorkeakouluissa

   

Suomalaisista ammattikorkeakouluista liikunnan alan koulutusta tarjoavat Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia. Liikunnan koulutusohjelmasta valmistuneet liikunnanohjaajat ohjaavat eri-ikäisten vapaa-ajan liikuntaharrastuksia sekä työpaikkaliikuntaa. Liikunnanohjaajan työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi yksittäisten urheilijoiden ja joukkueiden valmentaminen tai lasten iltapäivätoiminnan ohjaaminen.

Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma

Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma valmistaa sinut liikunta-alan asiantuntijaksi erilaisiin koulutus-, suunnittelu ja kehittämistehtäviin. Kykenet vastaamaan ihmisten harrastus- ja ohjaustarpeisiin unohtamatta rooliasi elämysten tuottajana, jonka lisäksi tulet saamaan valmiuksia yrittäjyyteen. Liikunnanohjaajan koulutus tarjoaa kolme suuntautumisvaihtoehtoa; terveysliikunta, liikuntamatkailu, lasten ja nuorten liikunta.

Kajaanin AMK:ssa voi opiskella myös englanniksi Bachelor of Sport Studies -ohjelmassa.

Haaga-Helian (Vierumäen) liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma

Vierumäen liikunnanohjaajakoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä ja kasvua taitavaksi ja monipuoliseksi liikunta-alan osaajaksi. Liikunnanohjaaja pystyy työskentelemään julkisen alan, kansalaisjärjestöjen tai yritysten tehtävissä ja kehittämään toimialaansa tulevaisuuden muuttuvissa toimintaympäristöissä. Yhteiset ammattiopinnot sisältävät, vuorovaikutus-, liikunta- ja ohjaus-, terveys- ja hyvinvointi sekä yhteiskunnallisia opintoja. Valinnaisissa ammattiopinnoissa voit rakentaa opintopolkusi suuntautuen joko terveysliikuntaan, liikunta- ja luontomatkailuun, valmennukseen tai soveltavaan liikuntaan.

Vierumäellä voi opiskella myös englanniksi Bachelor of Sports and Leisure.

Rovaniemen ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma

Rovaniemen ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä nykyaikaisessa oppimisympäristössä. Tietoja ja taitoja sovelletaan alusta alkaen aitoihin työ- ja toimintatilanteisiin. Yhteisissä ammattiopinnoissa keskitytään liikuntakasvatukseen ja terveyden edistämiseen liikunnan avulla.

Saat vankan pohjan ammattitaitoiseen ohjaamiseen ja liikuntatoiminnan johtamiseen. Perehdyt 2000-luvun suosituimpiin terveysliikuntalajeihin ja liikuntamuotojen soveltamiseen (Personal Trainer). Valinnaisissa luontoliikuntaopinnoissa kehityt luontoliikunnan asiantuntijaksi ja saat mahdollisuuden auktorisoitua korkeariskisten toimintojen, kuten kiipeilyn ja melonnan ohjaajaksi. Urheiluvalmennuksen valinnaisissa opinnoissa suuntaudut valmentamisen asiantuntijaksi liitto-, alue- ja seuratasolle. Voit hakea kansainvälistä European Coaching Diploma -tutkintoa.

Kommentteja: