LIIKUNTAKOULUTUS.COM

photo

Liikuntakoulutus yliopistoissa

   

Yliopistotason liikuntakoulutusta tarjoaa Suomessa ainoastaan Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Jyväskylässä voit opiskella liikuntatieteitä, joihin kuuluvat liikunnan yhteiskuntatieteet, liikuntabiologinen koulutus sekä liikuntapedagogiikka.

Liikuntatieteet käsittelevät liikuntaa yhteiskuntatieteellisestä, käyttäytymistieteellisestä ja lääketieteellisestä näkökulmasta. Opiskeluiden jälkeen voit työskennellä esimerkiksi

  • Liikunnanopettajana oppilaitoksissa, liikuntajärjestöissä tai urheiluseuroissa ym.
  • Valmennuksen ja liikuntahallinnon asiantuntijana
  • Valmennuksen ja liikuntahallinnon tutkijana
   

Liikunnan yhteiskuntatieteet

Liikunnan yhteiskuntatieteet kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan voimakkaasti uudistuville ammattialoille. Liikunnan yhteiskuntatieteiden oppiaineita ovat liikuntasosiologia sekä liikuntasuunnittelu ja -hallinto. Opetuksen ja tutkimuksen sisällöt kattavat mm. liikunta- ja vapaa-aikahallinnon, liikunnan ja urheilun kansalaistoimintojen, urheiluetiikan, liikuntasuunnittelun, liikuntapolitiikan, liikuntajohtamisen, liikuntatalouden, liikuntamarkkinoinnin ja liikuntamatkailun tehtäväalueilla.

Liikuntalääketiede

Liikuntalääketiede on itsenäinen lääketieteen erikoisala ja sen tehtävänä on edistää väestön terveyttä, ehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa sairauksia ja vammoja yksilöllistä omatoimista fyysistä aktiivisuutta hyödyntäen. Liikuntalääketiede hyväksyttiin omaksi itsenäiseksi lääketieteen erikoisalakseen vuonna 1986.

Liikuntalääketiedettä opiskellut voi esimerkiksi suunnitella terveysliikuntaohjelmia sekä seurata niiden toteutumista ja vaikutuksia. Alan asiantuntemusta tarvitaan muun muassa urheiluseuroissa, urheiluopistoissa, kuntoutuslaitoksissa, oppilaitoksissa ja tutkimuslaitoksissa.

Liikuntakasvatus

Liikuntakasvatus on kaikkea sellaista toimintaa, jossa liikuntaan liittyviä ilmiöitä toteutetaan kasvatuksen näkökulmasta. Liikuntakasvatus ei näin ollen rajoitu vain kysymyksiin siitä, miten liikuntaa opetetaan tai miten liikuntaan kasvatetaan, vaan siihen kuuluvat kaikki kasvatusta edistävät toimenpiteet, joissa liikunta on osallisena. Tällaisia voivat olla sosiaaliseen kasvatukseen liittyvät asiat, joita toteutetaan liikunnan avulla, tai vaikkapa liikunnan hallintoa ja rakentamista koskevat kysymykset, mikäli niihin liittyy kasvatuksellisia näkökulmia.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa lisäksi englanninkieliset maisterin ohjelmat: MDP in Biology of Physical Activity, MDP in Sport and Exercise Psychology ja MDP in Sport Science and Management.

Lisäksi tanssitaiteen maisteriksi voi valmistua teatterikorkeakoulusta Helsingissä. Tanssinopettajan koulutusohjelman tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan taiteenalan hallintaa, vahvistaa opiskelijan omakohtaista suhdetta taiteeseen filosofisena ja esteettisenä ilmiönä sekä tukea opiskelijaa oman taiteenalan olemukseen perustuvan taidepedagogisen näkemyksen kehittämisessä.

Kommentteja: